Tel: +86 (0)571 8102-5280 Email: sales@molcore.com
58743-75-2 | 4-Ethyl-4'-cyanobiphenyl

4-Ethyl-4'-cyanobiphenyl 98% Min.

SKU : MC454654

CAS番号 : 58743-75-2

化学名 : 4-Ethyl-4'-cyanobiphenyl

分子式 : C15H13N | 分子量 : 207.27

大量製造見積依頼
純度 98% Min.
*上記の情報はご参考にしていただければ幸いだと存じます。
和名 4-Ethyl-4'-cyanobiphenyl
CAS番号 58743-75-2
分子式 C15H13N
分子量 207.27

関連製品