Tel: +86 (0)571 8102-5280 Email: sales@molcore.com
  • MC455451 | 1038915-73-9 | Niraparib TsOH

    Niraparib TsOH

    CAS番号 : 1038915-73-9

    SKU : MC455451

    分子式 : C26H28N4O4S | 分子量 : 492.59