Tel: +86 (0)571 8102-5280 Email: sales@molcore.com
1038915-60-4 | Niraparib

Niraparib 98% Min.

SKU : MC455450

CAS番号 : 1038915-60-4

化学名 : Niraparib

分子式 : C19H20N4O | 分子量 : 320.39

大量製造見積依頼
純度 98% Min.
貯蔵 at 20℃ 2 years
*上記の情報はご参考にしていただければ幸いだと存じます。
和名 Niraparib
CAS番号 1038915-60-4
MDL番号 MFCD17779309
分子式 C19H20N4O
分子量 320.39

関連製品