Tel: +86 (0)571 8102-5280 Email: sales@molcore.com
1038915-73-9 | Niraparib TsOH

Niraparib TsOH 98% Min.

SKU : MC455451

CAS番号 : 1038915-73-9

化学名 : Niraparib TsOH

分子式 : C26H28N4O4S | 分子量 : 492.59

大量製造見積依頼
純度 98% Min.
*上記の情報はご参考にしていただければ幸いだと存じます。
和名 Niraparib TsOH
CAS番号 1038915-73-9
分子式 C26H28N4O4S
分子量 492.59

関連製品