Tel: +86 (0)571 8102-5280 Email: sales@molcore.com
4313-73-9 | Z-Phe-Leu-OH

Z-Phe-Leu-OH 98% Min.

SKU : MC439419

CAS番号 : 4313-73-9

化学名 : Z-Phe-Leu-OH

分子式 : C23H28N2O5 | 分子量 : 412.48

大量製造見積依頼
純度 98% Min.
*上記の情報はご参考にしていただければ幸いだと存じます。
和名 Z-Phe-Leu-OH
CAS番号 4313-73-9
MDL番号 MFCD00038301
分子式 C23H28N2O5
分子量 412.48

関連製品